You are here:  / Blog

Blog

 • လုံျခံဳျပီး ၿငိမ္ဝပ္ေစသည္

  ဘုရားသခင့္ စကားကိုနားေထာင္ေသာသူ မူကားလံုၿခံဳစြာေန၍ ၊ ေဘးကိုမေၾကာက္ဘဲ ၿငိမ္ဝပ္လိမ့္မည္။ ဘုရားရဲ႕ နႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားနဲ႔ အသက္ရွင္ေလေလ ဘုရား ကြယ္ကာျခင္းကိုခံစားေလေလျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကမ႓ာႀကီး သည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ စရာျဖစ္ေန သည္။ တခ်ဳိ့က ဘုရားကို ရွိမွန္းေတာ့သိေသာ္လည္း ကိုယ့္အၾကံအစည္ကိုယ္၊ ကိုယ္အေတြးအေခၚနဲ႔ကိုယ္၊ ကိုယ္ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ကိုယ္ အဟုတ္ မွတ္ကာ အသက္ရွင္ ေနေသာသူမ်ား ရွိသည္။  က်ေနာ္တို႔ရဲ့ အသက္တာမွာ ဘုရားစကားကိုသာ ယုံၾကည္ျခင္း ျဖင့္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကစို႔။ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ စရာ ၾကားထဲတြင္ ဘုရားစကားကသာ လုံျခံဳျပီး ၿငိမ္ဝပ္ေစသည္။ ဘုရားစကားက သန္႔ရွင္းသည္။ တည္သည္။ တန္ခိုးပါသည္။ဘုရားစကားကသာ အရာအားလုံးကိုျဖစ္ေစသည္။ ဘုရားစကားကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ ရင္း ယုံၾကည္စြာ ကတိေတာ္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး အသက္ရွင္ၾကစို႔။ အာမင္…

  Read more
 • ဘုရားေပးတဲ့ပညာ

  ထာဝရဘုရားသည္ ပညာကို ေပးသည္။ နားလည္ႏုိင္ေသာ ဥာဏ္ သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔အသက္တာမွာ ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ ပညာေတြကို သင္ယူေလ့လာရင္း အဲဒီပညာနဲ႔ ဘုရားသခင္ ကို ေမ့ေလ်ာတဲ့သူ မျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။ ပညာေတြ သင္ယူရင္း ဘုရားနဲ႔ ေဝးေနတဲ့သူေတြ ပညာ အားျဖင့္ ေကာင္းခ်ီး ခံစားရတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ကို ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္း အမႈမွာ ေမ့ေလ်ာသြားတာေတြျဖစ္ေနၿပီလား။ ဘုရားေပးတဲ့ပညာနဲ႔ လူဘယ္ႏွေယာက္ကို ဘုရားေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း သက္ေသခံေနၿပီလဲ။ က်ေနာ္တို႔ အခု ရထားတဲ့ ပညာေတြနဲ႔ ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္အတြက္ အသုံးျပဳၾကစို႔။ ဆက္ကပ္ၾကစို႔။ ပညာကို သင္ယူႏိုင္သေလာက္ ဉာဏ္ကိုေတာ့ က်မ္းစာကို ဖတ္ရႈ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ လိုက္ေလွ်ာက္နာခံမွသာ ရတာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔  အသက္တာက ဉာဏ္ ပညာ ရွိတဲ့…

  Read more
 • ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးစားပါ။

  က်ေနာ္တို႔ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သာျဖစ္ သည္။ က်ေနာ္တို႔၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ ဉာဏ္ပညာ သည္ အကန္႔ အသတ္ရွိၿပီး ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ မွားယြင္းမႈတို႔ ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ သည္။ ဘုရားထံ စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားကိုသာ အသက္တာအတြက္ ခံယူဖို႔ လိုသည္။ က်ေနာ္တို႔၏ ဘဝတြင္ ဘုရားသခင္သည္ သခင္ျဖစ္သည္ ဟု ေန႔စဥ္ ဝန္ခံၾကစို႔။ တစ္ခါတရံ အသက္တာ၌ နားမ လည္ႏိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကိုၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခါ ဘုရားသခင္ကိုသာ ပို၍ အားကိုးယုံၾကည္ပါ။ ဆက္ကပ္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ကို အေကာင္းဆုံး လမ္းျပပို႔ေဆာင္၍ အတားအဆီး မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးမည္ျဖစ္သည္။ အာမင္ ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးစားေလာ့။ ကိုယ္ဥာဏ္ကို မမွီမျပဳႏွင့္။…

  Read more
 • ဗာဗုလုန္အပိုင္းအစမ်ား

  ေျပာလိုက္ရင္ေတာ့ အေျခႀကီး အေနႀကီး ခ်ီးျမႇင့္ထားျခင္းခံရသမၽွ တလြဲဆံပင္ေကာင္းအသံဟစ္ ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေနတာ 'ငါ' ဆိုတဲ့ ရဲတိုက္ေပါ့... ေျပာလိုက္ရင္ေတာ့ ေလတစ္လံုး မိုးတစ္လံုး ဆံုးရွံုးျခင္း ႏြံထဲက ယက္ကန္ယက္ကန္ဘဝ ေမတၱာနဲ႔သခင္က ဂုတ္ဆြဲၿပီး ျမင့္ေသာအရပ္မွာ ေနရာက်ေစခဲ့တာကိုပဲ သူရဲေကာင္းဟစ္တိုင္တက္ျပခ်င္ေနတာ 'ငါ'ဆိုတဲ့ ရဲတိုက္ေပါ့... ေျပာလိုက္ရင္ေတာ့ ဆင္ဖမ္းမလား က်ားဖမ္းမလား ေျမမႈန္႔မ်ားၾကားက ဘာမွမရွိတဲ့ဘဝကို ကရုဏာနဲ႔ ခ်ီးေျမာက္ ေက်ာက္ေပၚမွာ တည္ေစခဲ့တာကိုပဲ ေအာင္လံလႊင့္ ေႁကြးေၾကာ္ခ်င္ခဲ့တာ 'ငါ' ဆိုတဲ့ ရဲတိုက္ေပါ့... တကယ္ေတာ့ ငါ့ဘဝဟာ... ေလတိုက္ရင္ လြင့္ပါးမယ့္ ဖြဲနဲ႔ ဖုန္မႈန္႔မ်ားလို ေနေရာင္ေအာက္မွာ အသက္ေပ်ာက္သြားမယ့္ ျမဴမႈန္ေတြလို သခင့္ မ်က္ႏွာလႊဲရင္ တစ္ခ်က္သာ ပ်က္စီးသြားမယ့္ ဘဝမ်ိဳး ငါဟာ ဖန္ဆင္းခံေတြထဲက ဖန္ဆင္းခံ သတၱဝါတစ္ေကာင္သာ... ေလာကဓံအဖိအေထာင္းၾကား…

  Read more
 • Ka Rar Ni Nya Nay – Yadana Oo

  VERSE ေန၀င္ခ်ိန္ အလင္းေပ်ာက္ကြယ္ကာ သြားမလား နာက်င္မယ့္ ဒီလမ္းေလးသူေရြးၿပီ ႏွလံုးသားေတြ ငုိေၾကြးေန မယံုႏုိင္ေအာင္ သူ႕အခ်စ္ေတြ ျပသြားၿပီ ေ၀ဒနာေတြ အဆံုးထိပဲ သူေလွ်ာက္ေန အုိေယ႐ႈ အသက္ေပးသူ CHORUS ကရာနီရဲ႕ အတိတ္ညေနခင္း ဒုိ႔အတြက္ေလ ေသြးစြန္းေပခဲ့ သုိးေလးရယ္ ကုိယ္စားခံ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္ေတြနဲ႔ ဆူးရစ္ေတြလည္း သူေခါင္းငုံ႔ခံရင္းနဲ႔ပဲ လူတုိင္းအတြက္ အသက္ေပးၿပီ မေ၀းေသးခင္ ကုိယ့္အတြက္လုိ႔ ခံယူေလ (သီခ်င္းစာသားအား http://www.mmgospelsonglyrics.com/2012/08/blog-post_1517.html မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။)

  Read more
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com