အေရာင္မ်ားရဲ့စကားသံ

အေရာင္မ်ားရဲ့စကားသံ
ေတးေရး – ေက်ာ္လင္းဦး
ေတးဆို – နန္ဇမီအား(ရ္)