ခရစ်စမတ်အချိန်အခါ

ခရစ်စမတ်အချိန်အခါ
တေးရေး – ကျော်လင်းဦး
တေးဆို – မေနဒီအေး