မင်းကြောင့််

မင်းကြောင့်် ငါကြေကွဲ
မင်းကြောင့် ငါငိုပွဲ
မင်းကြောင့် ငါေ၀ဝါး
ကွဲလွဲတဲ့ ဂိုဏ်းဂဏ
စွဲမြဲတဲ့ အယူသီးမှု
ဒါတွေအားလုံး မင်းဝေးရင်
မင်းနဲ့သာ ငါမိတ်ဖွဲ့
သာသနာ အသစ်မှာ
ပျော်ရွှင်မှု အတိနဲ့
တစ်သက်တာ လမ်းခရီး
လျှေက်လှမ်းစို့ အတူတူ
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတော့ လဲခဲ့ပေါ့ ။    ။

ထူး(နွယ်ခွေ)