အရောင်များရဲ့စကားသံ

အရောင်များရဲ့စကားသံ
တေးရေး – ကျော်လင်းဦး
တေးဆို – နန်ဇမီအား(ရ်)

#Sunday_School_Songs