ဘယ္သူ႔ကို yes လုပ္မလဲ

ဘယ္သူ႔ကို yes လုပ္မလဲ
ေတးေရး – ေက်ာ္လင္းဦး
ေတးဆို – မင္းေက်ာ္သူရဦး