ယုံကြည်လက်ခံလိုက်ပါ

ယံုၾကည္လက္ခံလိုက္ပါ
ေတးေရး – ေက်ာ္လင္းဦး
ေတးဆို – ဂ်ိဳအဲနာ